Jakiego ubezpieczenia potrzebujesz?


Dla osoby prywatnej

Dla firmy

Ubezpieczenie komunikacyjne dla osoby prywatnej

Wybierz liczbę pojazdów, które chcesz ubezpieczyć
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - pojazd 1
Czy zakres ubezpieczenia jest taki sam dla wszystkich pojazdów?
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - pojazd 2
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - pojazd 3
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - pojazd 4
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - pojazd 5

Ubezpieczenie domu/mieszkania dla osoby prywatnej

Wybierz liczbę i rodzaj nieruchomości, które chcesz ubezpieczyć
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - nieruchomość 1
Czy zakres ubezpieczenia jest taki sam dla wszystkich nieruchomości?
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - nieruchomość 2
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - nieruchomość 3
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - nieruchomość 4
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia - nieruchomość 5

Ubezpieczenie turystyczne dla osoby prywatnej

Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie dla osoby prywatnej

Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia

Inne rodzaje ubezpieczeń dla osoby prywatnej

Jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany?

Ubezpieczenie komunikacyjne dla firmy

Wybierz liczbę pojazdów, które chcesz ubezpieczyć
Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia
Czy zakres ubezpieczenia jest taki sam dla wszystkich pojazdów?

Ubezpieczenie mienia dla firmy

Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla firmy

Ubezpieczenie finansowe dla firmy

Ubezpieczenie transportowe dla firmy

Wskaż preferowany zakres ubezpieczenia

Inne rodzaje ubezpieczeń dla firmy

Jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany?

Osoba kontaktowa

Imie Nazwisko/Nazwa
Pesel/Regon
Adres
Telefon
E-mail
Kod partnera
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Podkarpacki Dom Ubezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-105) ul. Przemysłowa 5 (dalej również Spółka). Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pod wskazanym tutaj adresem lub pisząc na adrese-mail: biuro@pdu24.pl.
Pełna treść Informacji dostępna jest pod adresem http://pdu24.pl/wp-content/uploads/2018/10/Informacja_administratora_danych.pdf